Early Occult Tarots: Images and/or Descriptions
 
Tarot of Pierre de Lasenic
 
Card illustrations by Vladislav Kuzel are from the book by Pierre de Lasenic, Tarot, klic k iniciaci, first published in Praha (Czechia) , 1938. A complete 78 card full color deck was also published, according to Encyclopedia of Tarot by Kaplan, Vol. III, pp. 458: 
        A seventy-eight-card tarot pack was produced in color shortly before World War II and reissued in a black and white edition, probably a facsimile, by Graphics Studio in Czechoslovakia. The black and white deck was used to illustrate the Czechoslovakian book published around 1938, Tarot klic k iniciaci (Tarot: Keys of Initiation) by Pierre Lasenic, the French name for Petr Kohout z Lasenice. Since the original color edition bears Lasenic's initials on the backs of the cards, Lasenic is probably the designer of the cards. The case of the facsimile is labeled Tarot Uplna hra 78 Arken knigy Thovtovy Vydal Horev-Klub Praha. The court cards... are lettered K for kral, king, D for dama, queen, Ka for kavala, knight, and C for chlapec, valet. The kings and queens sit on thrones carved with the heads of bulls, eagles, lions and dragons. Each Major Arcana has a Hebrew letter and there are no titles on the cards. The backs show a vignette of sword, baton, cup and coin with two ribbon banners reading ROTA. The designs are based on those of Oswald Wirth.
  The  color deck was reissued  in 2001 as Lasenikuv Tarot by Trigon (Praha). See all the cards here. 
 
Feedback, criticism, new material welcome -- please write to me.
 
1. Kejklir - Mag 
Idea: Myslenka jest pocatkem vsech veci. 

Primitivni symbolismus obsahuje nezbytne slozky tohoto arkana: Ustredni postava Maga nebo Kejklire sjednocujici, nebo rozkladajici zivelne podstaty ctvrtou - ohnem, jenz obnovuje. V pozadi dualita, klad a zapor. Jakin a Boaz, korunovane trojnosti, v jednom symbolu iniciacniho templu. Figura, symbol vseobjimajiciho ducha nahrazuje ohen oltare na znameni, ze duch jest ohnem ve svoji oblasti. Tarot Wirthuv, stejne jako tarot marseilsky, podle nehoz byl prvy sestaven, symbol templu nezna; rovnez i autori jako jest Papus, Levi a jini. A presto tento zakladni a podstatny prvek symbolicky, obsahuje jedna z nejstarsich her z r. 1500, kdez zivotnost obou sloupu zduraznuji jeste dve figury na teze karte. Emblemy prirody, jinak oznacene rostlinami nahrazuje autor parizske hry psem a opici - vernosti a napodobivosti, to jest vlastnostmi, jez pripominaji klicove slovo ke knize prirody, knize, ktera jak pravi jedna legenda obsahuje vsechna kosmicka tajemstvi, knize, jiz drzi v nasledujicim arkanu zasnena Isida ve svem plodivem kline, knize, o niz rosekruciani pravi, ze jest vsude otevrena a prozrazuje tajemstvi nejskrytejsi tomu, kdo v ni umi cisti. Vernost, pevnost a nemenitelnost universalniho zakona, napodobivosti nebo analogii ve vsech urovnich, hle klic, ktery nam dava zazrak prvniho arkana, bez nehoz vsechna moudrost, vsechna slova a vsechno umeni taje v nasich rukach jako snih, rozplyva se jako ranni mlha ve svetle slunecnim a stava se umohou marnosti jesitnych hlupaku

2. Papezka 
Idea: Lidske nitro jest klicem ke vsem tajemstvim; hmota jest athanorem ducha. 

Zrcadleni vyjadruje analogie Luny, pasivnost posice a pohlavi tohoto tarotoveho hieroglyfu, dvojnost, koruna Isidy a seme zivota posvatna ansata. Byl-li v kabalisticke analogii kejklir symbolem Ketheru na sefirotickem stromu, jest Papezka Chochma tehoz systemu. Ne nepravem drzi figura v leve ruce klic, jejz mnohe Taroty zdvojuji: jest Klicem k cele reintegracni ceste, prvnim a absolutne nezbytnym stupnem na zebriku, vedoucim k vrcholnym, cloveku dosazitelnym metam, alegorii vnitrniho Svetla, bez nehoz by neofyt tapal na sve daleke pouti v temnotach. Toto arkanum byva casto zcela po pravu pokladano za symbol tzv. mystiky. Ale neni posledni, jeste dvacet jinych stoji za nim, aby varovalo blaznive vyznavace mystickeho a jineho absolutismu pred nadutosti samozvaneho adeptstvi. Reintegracni retez na teto zemi nemuze byti ukoncen pred dvacatou druhou lamou: k novym a novym obzorum musi clovek kraceti, nechce-li za Isidino tajemstvi postavit nejhorsi a nejtemnejsi kartu, ktere Tarot nedava ani cisla; neni to dabel ani smrt, ani pohromy a hruza, ale blazen, buh tolika zbloudilych domyslivcu, kteri chodi kolem nasa jejich ruku vede pokrytectvi, med jejich slov, lziva nadutost a ciny chlipne touhy tela a rikaji si adepti a zcela po pravu v nich moudri vidi blazny. Hle obraz Isidy, prirody vecne, jejiz zavoj nesmi byti odkryt profannim. Moudrost bohyne ukryta jest jak oznacuje obraz knihy: ne my, ne dila lidska, ale Ona a jen Ona uci svoje Syny a sdeluje jim prava tajemstvi jedne a skutecne a vzdy stejne Vedy svetla, ktera saha daleko za vsechny lidske predstavy.

3. Cisarovna 
Idea: Kazde fysicke byti predchazi mentalni skutecnost. 

Byla-li karta druha symbolem pasivni atrakce, treti arkanum znaci odraz emisi, plozeni, klad zenskeho zaporu Binah v sefirotice a posveceni zeny jakozto matky. Isis, Mut, Maat, Marie a Venuse - matka jsou mythologicke alegorie shrnute do tohoto obrazu. Orel jest symbolem egyptskeho Hora, syna Isidy; jest representaci zivota, jehoz idea vynika v duchu, sidlicim uprostred kosmickych svetel - odvekych matricich vseho byti. Mysliti znamena ploditi. Dvojka tarotu, obraz mentalni priciny realisuje se v tomto arkanu jakozto vysledek, svetlo, jez se stalo telem urcenym k navratu do sveho zariveho prazridla. Orel nebo Hor, emblem cloveka, stoji u jedne nohy universalniho materstvi. Druha noha spociva na obraze luny, stejne jako ona Marie krestanskych alegorii, aby tvari v tvar velikasskym frazim tohoto sveta odpovedela ne jeho obrazem, ale vecnou Pravdou, kterou zadna filosofie a zadne rozumarstvi nezmenilo a nikdy zmeniti nemuze: vsechny hmotne veci jsou pouhym odleskem idei z duchovna a byti ve smyslu fysickem znamena zrcadliti se ve hmote. 

4. Cisar 
Idea: Tvoriti jest zakon. 

Ctvrta lama Tarotu odpovida v kabalisticke sefirotice Chesedu; Cisar zrejme oznacuje druhou etapu tarotove iniciace, nebot nehlede k lame prve, jest prvni muzskou postavou v cele hre a zacina novou positivni serii prerusenou teprve spravedlnosti. Kubicky kamen na nemz sedi v mnohych tarotech tato figura, ma byti symbolem otesaneho kamene, ktery mylne poklada Wirth za emblem sveta; jest pouhym clankem esoterni symboliky zednarske, v niz otesany kamen znaci samotneho tovaryse. Totez vztahuje se i na emblem sloupu Boaz symboliky zednarske; cisar, kladna, positivni sila, vladnouci a determinujici opira se o svuj protiklad ve vykonavani moci, jez by prestala byti zduvodnenou ba i moznou, kdyby nemela nutny odpor. Jest samozrejmo, ze aktivni pusobeni resp. tvoreni na nez se tato lama vztahuje a ke kteremu jest klicem, nema absolutne nic spolecneho s tzv. systemy "koncentrace", vysilani a vycviku vule s nimz se setkavame v moderni literature a ktere vetsinou dokazuji absolutni ignoranci svych autoru. Pravda o niz neschopni tvrdi, ze jest skryta, jest davu nepristupnou snad jenom proto, ze denne se s ni setkava, denne ji slysi a nedovede prohlednouti ze svoji zatvrzele slepoty. 

5. Papez 
Idea: Jest jedna pravda, ktera ma jen zdanlive dvoji tvar, podle toho jak jest clovekem prijmana. 

Pata lama Tarotu odpovida kabalisticke sefirote Pechad; aplikovana na symboliku tajnych spolecnosti, naznacuje Svetlo mezi dvema sloupy. Jakin i Boaz, sloupy Hermuv a Salamounuv nebo kterymkoliv jinym zpusobem symbolisovane protiklady maji svoji analogii v Tarotu ve dvou klecicich osobach u nohou hierofanta; jeden z obou klecicich jest cerny, druhy cerveny. Cern temnoty - zapor pripomina zvedavce, kteri pristupuji k vedeni jedine z touhy po moci. Druhy klecici nese barvu ohne, barvu nezlomne touhy po poznani ne jakozto prostredku, ale idealu. Tarotovy papez predstavuje vseobecne tez souhrn vseho v predchozich stupnich nabyteho vedeni; cloveku jsou dany klice, dana jest moc. Ale umerne s timto vznika i zodpovednost vuci sobe samemu i universalnimu planu. Vedeni, ktere ziska povede jej nezvratne k triumfu, ale kam bude se rititi jeho osudovy Chariot rozhodne on sam jsa sam sobe panem a soudcem. Tuto kolisi naznacuje arkanum nasledujici.

6. Zamilovany 
Idea: Jako nahore, tak dole, klad, zapor a stred. 

Seste arkanum, jehoz kabalistickou analogii jest sefira Tifereth jest symbolem predstavujicim ideu spojeni ve vsech jeho dusledcich. Posuzovali-li jsme cyklus arkan I-III jako prvni, IV jako druhy a V jako treti reintegracni stupen, arkanum seste, pocatek stupne ctvrteho predstavuje jiz vlastni oblast pusobeni. 

V predchozich stupnich zminili jsme se o dvou sloupech ktere nam znamenaly dva symbolicke sloupy, tolikrat opakovane ve vsech systemech iniciacnich ve vyznamu principielni duality prirodni, jez dalsim spojenim rozpada se na ctyri zivly. Zde v oblasti cinnosti, do niz vstupuje adept na sve podivuhodne pouti jest postaven podle Hermova zakona - jak nahore tak dole - pred analogicky problem, ktery ve hmote rozresil v arkanu patem, dosahnuv symbolickeho titulu mistra. 

Papus se rozepisuje o tomto symbolu takto: "Opakovani arkana prvniho v jine forme. V tomto pripade clovek nepredstavuje zasvecence. Neumi riditi magneticke proudy astralniho svetla; zapada do antagonismu ruznych idei jez nemuze zvladnouti." 

Presto ze uznavame takrka nekompromisne autoritu tohoto okultniho genia Francie, nemuzeme plne potvrditi jeho nazor v doslovnem zneni, bez sirsiho rozvedeni: Tvrzeni, ze by clovek nepredstavoval adepta, bylo by nutno opraviti v tom smyslu, ze ustredni figura seste karty jest identicka s prvni, ale predstavuje se nam zde v jinem vyssim stupni, po absolvovani mistrovstvi zeme jako novic v nove oblasti v niz postaven jest pred analogie predchozi, projevene v nadrizene koncepci. Poznanim vzrusta pak zodpovednost: nad jeho hlavou objevuje se jiz genius spravedlonosti, uprostred zarici aureoly, v napjatem luku sip, aby ztrestal chybny krok odvazlivce, vstoupil-li do zakazane zeme bez ciste, nekompromisni, nezistne touhy po vedeni. Strazkyne prahu, andel s plamennym mecem legend biblickych objevuje se zde takto v jinem pojeti, jako nevinny, nutny osud vteleny v detskou postavu, plnou subtilniho realismu, hodneho genia prvniho malire teto zazracne knihy. - "Jak nahore tak dole, aby byly naplneny zazraky jedine veci...". 

Zname-li tento svet, muzeme souditi i na jine jez Egypt dovedl s tak naivni prostotou vystihnouti na svych kamennych pomnicich; nejsou-liz tyto protiklady nejmocnejsimi silami prirody, jsouce spojeny vsetvarnou laskou jez je slucuje navzdy v novem zivote? Neni-liz prisny andel s mecem plamennym a hruzna strazkyne prahu, jiz strasi vydeseni duchove tohoto sveta adeptovi pouhym mamenim, ditetem, Kupidonem, jez postaci k zahnani nepovolanych stad, deroucich se do zahrad herou? 

7. Vuz nebo Chariot 
Idea: Prave vitezstvi neznamena ani podmaniti ani byti podmanen. 

Chariot ma znaciti druhou periodu ctvrte reintegracni faze; tedy stolicniho mistra zednarskeho systemu, jenz stoji pod povestnym hvezdnym baldachynem, ktery Levi a Wirth vclenili jakozto symbol v symbolech sve tarotove soustavy. Znacila-li sesta karta nerozhodnost nebo vahani mezi dvema protichudnymi potencemi tohoto sveta, resi chariot tento problem stredem, pevnym a zivym, jako svetlo na oltari primitivniho chramu antickych mysterii. Jedine z tohoto ohniska muze pak se adept beztrestne zapojiti do proudu prirodniho deni. Jedine arkanum resici problem vule, influence a realisace, jez jest ale vzdy odvisla od prirodniho zakona, podle nehoz opodstatnuje se v kosmu vseho byti a veskera cinnost. 

Pate arkanum predstavovalo cloveka, jemuz byl dan klic a system k uziti obou zakladnich sil prirody; karta sesta symbolisovala rozvazovani nebo kolisi nebo rozpor mezi duchem a hmotou, vedenim a moci; tarotova sedmicka znaci definitivni rozhodnuti, neodolatelne jiz a nevyhnutelne jako osud. Na mythyckem chariotu stoji vitez; jest vitezem a musi jim byt, at uz se riti do propasti nebo k nadoblacnym vysinam, nebot prosel zkouskami prace a pochopeni. Kam speje? Nevime; moznosti ma tri: vpravo, vlevo, ci stredem. Prava cesta, symbolisovana bilym konem, cesta hmoty, zisku, nasili, fysicke vlady; cesta leva, kun cerny nebo sfinga, pritahovana podle zakona protikladu svetem absolutni fysicke pasivity, mystiky, odevzdani - stred, rovnovaha, jez neni klidem, ale zivotodarnou oscilaci, cesta pozdvizeneho cela, prime mysli a orliho pohledu. Posledni jest prirozene jedina spravna: rovnovaha mezi kladem a zaporem, vlada nad principy. Dve predchozi, jez okultni blouznivci s mikroskopickou presnosti a zbabelou uzkosti peclive deli do imaginarnich prihradek tzv. cerne nebo bile magie, jsou neuzitecnym tematem pro duchovni sebevrahy a lzivedou posedle a materialem pro vysnene spanelske zamky. Cely problem "cerne a bile" postacilo by odbyti podobenstvim o dvou posetilych: prvni ve svem silenstvi rozbiji svou hlavu o tvrdou zed osudove nutnosti, druhy umira nehybnosti a odporem v blate tohoto sveta.

8. Spravedlonost 
Idea: Prirozene protiklady jsou nesrovnatelny jenom v profannim mozku; moudry vi, ze bez nich nebylo by spravedlnosti. 

Spravedlnost, sefiroticky Necah jest osmym arkanem, treti periodou ctvrteho reintegracniho stupne. V prvni periode, tj. arkanu sestem byl postaven adept na rozcesti, danem universalnim dualismem; v periode druhe pochopil stredni cestu, jedinou moznost rozumneho vyvoje: stal se vitezem, projizdeje prostorem na chariotu tazenem obema principy universalni duality, ktera jiz vsemu zivemu vtiskuje na tvar bilateralni soumernost odvekeho zakona; ve treti periode ctvrteho stupne, zobrazene arkanem osmym, stava se pak tato dualita rozresenym problemem, sloupy ustupuji do pozadi a jejich motoricka sila transformuje se v pouhe emblemy, podpirajici trun toho, jenz vi. Vahy, symbol vyrovnanosti a mec, symbol moci, objevuji se v rukou chladnym zelezem korunovane bytosti, nebot skutecna moc dana jest jenom tem, kteri vazi, kteri neklesaji a hledi neochvejne na svuj cil. Moderni alegorie rady mluvi o "slepe spravedlnosti"; takovou ji ale hermetismus nezna, nebot universalni spravedlnost jest jedine jedna, vidouci, a ti z ubohych lidskych tvoru, kteri zakryvaji jeji oci cernou paskou sami jsou slepi, nebot nevidi, ze neni trestu bez viny a ze bic osudu, ktery tak tezce dopada na jejich shrbena tela jest jejich bicem a ruka jez jej vede, jejich rukou, nebot sebou samotnym dano jest cloveku se souditi a ze svych vlastnich rukou prijimati tresty tohoto sveta i svetu pristich. 

Cely problem spravedlnosti mozno shrnouti pod dva zakladni pojmy: spravedlnost svetskou a duchovni. Prvni jest primo odvisla a formovana podle vyspelosti soudobe kultury, jest tedy meniva, nestala, relativni. Druha absolutni spravedlnost duchovni, urcena jen vyvolenym tohoto sveta jest nemenna, universalni a pevna, Mnozi ve sve ilusorni pyse domnivaji se byti povysenymi nad svetske zakony opirajice se o vlastni falesnym vedenim vytvorenou moralku. To jsou ale nejubozejsi z malych, nebot zapominaji, ze svetska spravedlnost jest od pradavna a bude i dale nenahraditelnou udrzovatelkou lidske civilisace a prehlizet ji znamena negovati i pokrok na teto zemi. Vladcove tohoto sveta maji nejen osudove pravo, ale i povinnost trestati podle zakonu sve doby. Kralum a umelcum, jejichz rise nejsou z tohoto sveta, dano jest pak pravo jine, neporovnatelne vyssi a vznesenejsi, takove, jez zeme hmoty cloveku odpira: pravo odpousteti. 

9. Poustevnik 
Idea: Vedeni jakozto prostredek cesty i zbran. 

Poustevnik vyjadruje tri zakladni idey: ochranu, symbolisovanou plastem (v nekterych radech trikrat slozenym), do nehoz je zahalen, moudrost napul skrytou svitilnou a moc, oznacenou holi jez jest mu zbrani i oporou. Porovname-li tuto lamu - pise Papus - ke dvema jinym, seste a dvanacte, pozname, ze muz ze seste lamy nasel svoji cestu. Zkusenost, kterou nabyl v praci zivota, ucinila z nej moudreho starce a moudrost a vedeni vedou jej k touzebnemu cili, arkanu dvanactemu. Sip genia seste karty, promenil se v hul, ktera doplnena hadem pripomina onu, jiz podle biblicke legendy zahanely se hruzy emoci a ohniva aureola, ve ktere se zjevil, jest uzavrena do poutnikovy magicke svitilny. 

Vidi-li hermetik v tarotovem obrazu Poustevnika mudrce tradicniho Chramu, jinym zda se byti tento poutnik obrazem vecne hledajiciho a vecne klopytajiciho cloveka na poli socialnich a jinych problemu, jez ale jsou a zustanou problemy jenom tem, kteri stoji pred prvnim arkanem stejne bezradne jako pred poslednim: Od jednotlivcu musi vzejiti Svetlo celemu svetu, pravi jeden axiom, starsi snad nez cela kultura evropska. K sobe se obratte, a na sobe pracujte jako na odkazu universalni moudrosti, nebot jedine v sobe samotnem muze nalezti clovek neklamnou utechu, kterou nic jineho na svete neda a nemuze dati. A dojdete-li sveho cile v lampe vasi moudrosti rozzehne se Svetlo ktere neplane, Svetlo ktere nehori, a pred nimz zadne hmoty neobstoji, a ruku vasi vyzbroji nezbadatelna Prozretelnost podivuhodnym zezlem, jez jest realisaci moci a soucasne i opory. A tehdy nebude vase oci desiti blyskani efemernich svetlusek v temnotach soudobeho kalu, a tento svet stane se vam personifikaci vecne promenne a i vecne stejne baje stvoreni, ciste a syte zazracnymi barvami jako pohadky, jez jste slyseli za sveho detstvi u zhnouciho krbu, kdyz tichym vecerem nesly se zvuky klekani. 

10. Kolo zivota 
Idea: Dualita jest podkladem vyssi jednoty. 

Arkanum desate jest stredem mezi sedmym a trinactym, jak vyplyva z matematickeho vzorce: 7+13=20, 20/2=10. Vyjadruje neustalou rovnovahu, danou tvorivym kladem (sedmickou), a destruktivnim zaporem, trinactkou, smrti. Tri arkana, sedma, desate a trinacte, zobrazena Hermanubisem, sfingou a Tyfonem v jedne karte, jsou jakymsi pravzorem trojjedineho zakladu bozstev vsech nabozenskych kultur. Universalni tvurci sila jest tedy postupne stale rozstepovana ve svetlo astralni, jez v desate lame jest prokresleno v celem svem manifestacnim planu. Kolo zivota jest symbolem nekonecnosti casu. Kolo, jez nema konce, a z nehoz neni vychodu. Jest to zivot, ktery se toci, pohyb ve vsem. Ten, kdo se povysuje, vydava se nebezpeci byti ponizen a ponizenym dana jest nadeje vysokych cilu. Osud nas vsech! Devate arkanum znaci pry indickou karmu, nebo magickou silu, jez jest skutecnym stestim: Svet toci se v kole blaznivych a malichernych zajmu a snah, ale malokdo uvazuje o sfinze, ktere se stal tento fatalni vir zakladem k rovnovaze a v niz kazdy vidi naznak neznama, ponevadz se mu zda nedosazitelnou. - Ona jest vsak kategorii rovnovahy ctyr zivlu a v ruce, kterou Sila promenila v tlapu lvi drzi mec moci, Moci jedine, ktera dava pravu syna Cloveka, aby svoji hlavu korunoval diademem skutecnych kralu. 

11. Sila 
Idea: Ohen, jenz slabe spaluje a jest zivotem silnych. 

Arkanum jedenacte tvori stred mezi arkanem osmym a ctrnactym, pri cemz prve transformuje se ve fysicke sfere. Karta jedenacta jez predstavuje Silu jest symbolem nebo hieroglyfem snad nejmene chapaneho, nejcasteji zneuzivaneho a prece jenom s hlediska hermetickeho nejpodstatnejsiho pojmu; pro adepta jest Sila spojenim tri analogii: nezvratne cinnosti, dokonale spravedlnosti vuci sobe samemu i jinym a zelezne cilevedomosti a osobni kazne. Dvojita povaha cloveka jest plne a dokonale vyjadrena v tarotovem hieroglyfu Sily. Tato dualita druhe dekady povede moudreho k nesmrtelnosti obeti, k rozvratu a hruzne smrti znesvetitele. Jsou bytosti silne i brutalni, jine slabe jako deti, jsou bytosti dabelske i svate jako andele nebesti. Sila ale, Sila svata, mec moudrych neni v nasili pod nimz se vzdy sklebi propast zatraceni, ale v duvere ve spravedlivou pomoc Osudu, v duvere a vire v jeho posvecena dila. "A tam kde tvoje svedomi rekne ano muzes, pise jeden z Mistru, nevahej na tomto stupni a vykroc vpred. Tvoje cesty budou cestami Prirody, svate, ciste a nesmrtelne matky, tvoje cile Svetlem nad vodami davu a otevrenym kruzidlem nad horizontem prumeru, nebot v tobe o silny sidli Buh a nalezi-li slabym kralovstvi nebeske, tvuj bude jeho trun, nad nimz zari jitrenka novych dnu a novych slunci, nebot silni jsou soli teto zeme a sloupy Vecnosti, o ktere profannim neni dano ani sniti." 

12. Viselec 
Idea: Dobrovolna obet dynamisuje kazdou ideu. 

"Mlady muz na teto karte, pise Papus, jest kejklirem, jehoz promeny jsme sledovali v arkanech 1, 6 a 7. Podobny slunci, stojicimu mezi znaky zviretniku, jest jeste zavesen mezi dvojim rozhodnutim, z nehoz se zrodi ne jeho budoucnost fysicka jako v karte seste, ale spiritualni. Skutecne arkanum dvanacte lezi mezi devatym a patnactym. V hermetickem stupni R-C (18. stup. skotskeho zednarstvi), jednim z poznavacich znameni jest skriziti nohy tak, jako hermeticky viselec. Zbytecno poznamenavati, ze dnesni zednari nemaji ani zdani o puvodu a smyslu tohoto symbolu." 

Kejklir prve lamy visi zde na dvou stromech, strome zivota a strome smrti: oba zcela duvodne a logicky maji po 6 sucich, aby byl zduraznen stred dvanactky, v nemz je figura umistena v posici, ktera odpovida obracenemu hexagramu, ve kterem hmotne stalo se duchovnim a duchovni ozaruje tento svet. Viselec znaci adepta ve stredni fazi jeho vyvoje, cloveka, jenz pochopil ucel utrpeni i radosti tohoto sveta, ale bolestmi netrpi a stestim pozemskym nemeri pocet svych dnu, nebot stoji na prahu jinych svetu, nezraneny a klidny a diva se zakonu v tvar.

13. Smrt 
Idea: Dila hlavy (tedy koncepce) stavaji se nesmrtelnymi jakmile byla realisovana (ruce a nohy na obraze). 

Arkanum 13, vysvetluji karty desata (kolo osudu) a sestnacta (dum bozi), nebot ono jest jejich kabalistickym stredem: 10+16=26, 26/2=13. "Kniha Thovtova, pise Guaita, na svem trinactem listu podava nam obraz velikeho kostlivce, ktery kosi na planinach zivota. Posece vse, co ozivil Dech: kosi travu, kvety, bez ladu a skladu a hlavy lidske. Avsak tou merou, jak radi zkaza na nekonecnem poli, ktere smrti otevira fysicka priroda, urodna prst prostoru vydava ze sebe nove plody. Nevycerpatelne tvoreni v ni kvasi. Pod vlivem smrti znovu tvori zivot. Hnilobou se zurodnuje, aby mohla znovu ploditi organicke bytosti. 

Dvoji pohyb, opacny a komplementarni: universalniho rozkladu a universalniho plozeni. Jako na planich Kolchidy, na nichz Jason zasil zuby zabiteho draka - hle, vychazi zen lidi vyzbrojenych k zapasum zivota. tento hieroglyf tyka se neporusitelnosti lidske iniciativy, jejiz beh nemuze smrt nicici individua na plani fysicke zastaviti ba ani prerusiti. Prevratiti urovne pusobnosti na kterych se tato iniciativa uskutecnuje - tot vse, co muze uciniti tato kralovna hruzy. Nebot vule lidska, nepodlehajic jejimu zakonu, podoba se one tajuplne bytosti o niz rekl Mojzis: "Kdo pokusi se premoci Lamecha, sedmdesatkrat sedmkrat rozmnozi jeho sily." 

Tarotova trinactka jest osou mezi svetem neviditelnym a viditelnym; egyptska mytologie personifikuje ji Sutechem. On jest universalnim pojitkem prirody, prostredkem, kterym vsechny influence pusobi. A skutecne: znati smrt znamena prohlednouti branu, kterou vchazi zivot do tohoto sveta. V teto fazi umira adept smrti analogickou smrti fysicke, aby vyplul do jine oblasti povysene nad malichernosti nasi zeme. Teprve tehdy muze skutecne mluviti o prave vire v zivot posmrtny. Vsechny dohady pred timto stavem, hlasane sebe presvedciveji a dekorovane nimbem i te nejpusobivejsi viry, vyrustaji vetsinou ze semene latentni hruzy materielnich zvirat, ktere se domnivaji byti lidmi a utesuji se nadejemi v uskutecneni lakavych teorii reinkarnaci, nebot ony davaji jim nadeji ze jejich jidlo a pozemske rozkosnictvi smrti se navzdy nekonci. Proto usmev velike Nirvany chapou jen geniove a svetci jakozto utechu a proto hltavym selmam jest nutno, aby predhazovati kupu nadeji na nova masita vteleni, aby nerozryvaly ovzdusi skreky desu nad ztratou sveho uboheho tela. 

Chapati majestat smrti, smrti velike tiche, sladke a vse objimajici prave tak jako je Laska, ktera jest jeji nerozlucnou druzkou, znaci chapati i zivot v jeho esencialni podstate. Vzdyt vsechny hruzy temnych agonii a vsechny slzy prchaveho stesti teto zeme splyvaji v tichem sledu jejiho bileho plaste nekonecne milosti a na jejim cele, kde byste cekali des, psana jsou slova utechy nejvyssi, hvezdnym pismem kosmickeho Tvurce. 

14. Mirnost 
Idea: Zivot podminuje zmeny; nikoliv vsak jeho absolutni protiklad v dokonale existenci, ani na nejmensi myslitelny zlomek pomyslneho casu. 

Slunecni genius vyleva ze zlate nadoby tekute esence zivota do nadoby stribrne. Nadoby se meni, ony jsou symbolem vnejsiho, hmotneho a mnohonasobneho tvaru, tedy pomijejiciho tela - ale tekutina, vnitrni bytost trvala a nezmenitelna, ktera jest podkladem veskereho zivota, jednim slovem duse, zustava stale tataz. Tak i zmeny a ruznosti hmotnych tvaru stavaji se a jsou pomijivymi a zdanlivymi nemohouce svoji zakladni podstatu ani v nejmensim meniti. "Kazda smyslum pristupna vec, pise Guaita, jest fantasmagorickym zjevem vice mene trvalym. Tudiz i kazda metamorphosa jest vlastne prechodem od jednoho zpusobu zdani ke zdani druhemu." 

Slunce, jez sesila svoje paprsky podminujici zivot na teto zemi, lze v paralelnim vyznamu porovnavati s demiurgem kosmu, ktery dava podnet ke zrozeni bytosti jejichz poslani jest hlasati evangelium Ducha a kteri jsou tedy personifikaci vyssi bozske zamernosti. Tak individualisace ve svete fysickem ma svoji analogii i v onom duchovnim, a stara vira hierofantu tohoto sveta, vira preckavsi veky, kataklysmy dejin a pohyby kultur, jest vyjadrena a zosobnena ve 14. arkanu ukazujicim na nezvratnou analogii veci horenich a dolenich a nezmenitelnou a neomezenou moznost individualniho zivota mimo hmotu kterehokoliv z viditelnych i neviditelnych svetu. 

Mlada zena predstavujici na teto karte genia slunecniho, jest onou, ktera se objevila v arkanu 11, a opet se objevi v 17. symbolu tarotu. Zivotni proud zobrazeny na hlave Sily, prichazi zde z jedne urny do druhe a rozprostre se na plodive pude symbolu sedmnacteho. 14 jest tajemstvim transmutace, ctrnactka dokazuje kontinuitu zivota. Zdalo by se, ze to vse jsou pouhe teorie a snad vsechno pouhy sen. Mluvi se o metafysickych zahadach a zazraky svetu, myslenky ducha a nekonecne vysiny snu nejsou presto mene puvabne. Ale jen tomu, kdo dovede slyseti melodii vyverajici z vlastniho srdce, stava se slysena pravda zivou skutecnosti. Bylo by nevkusne, zbytecne, absurdni a nelogicke, vyvijet predem ztracenou snahu po vyliceni jinych svetu mimo hmotu a cas, nebot neni cloveku dana schopnost o nich mluviti; spokojme se proto primitivni mirnosti, jiz nam dava kniha knih: vse vystihuje v podobe andela korunovaneho sluncem a ten, kdo by ji chtel vykladati nad drobnohledem zvedave analysy, podobal by se naivnimu ucenci legendy, ktery se domnival, ze veci pochopi tim lepe, cim vice je priblizi ke svym zvedavym sovim ocim. 

15. Dabel 
Idea: (Ivan Gilkin: Stances dorees): Neni-li tvuj buh Bohem, slouzis tedy jen dablu. On jest vsechen zmatek; jest hltajicim ohnem. Necel nikterak jeho blesku, nebot zlo jest pouhy stin, ve kterem spi zivy Buh. Stan se nezranitelnym! 

Postavime-li patnacte arkanum vedle kejklire tarotu, snadno pozname, ze posismus dabluv jest obracenym posismem figury v karte prve. Pozvedal-li mag svoje zraky k nebesum, realisuje dabel svoji silu ve hmote a pouta ji vsechno pozemske byti symbolisovane dvema figurami v prednim planu. Ony jsou hmotnou, necistou realisaci chramovych sloupu jednicky a brevnem sibenice obesencovy. Vse ozivujici universalni sila predstavena na prvnich strankach tarotu arkanem tretim, stava se destruktivnim osudem a zezlo cisarovny meni se v rukou demona ve spalujici pochoden. Otroci tohoto boha zla nejsou otroky nahodnymi ani obetmi predurceni; adept sam voli si na podivuhodnych svych cestach sveho boha jak zduraznuje arkanum seste, sam svym vlastnim svetlem prosvetluje temnoty, jimiz kraci jako hledajici poustevnik, ktery jest stredem nebo sou postavenou mezi zacatkem a patnactkou: 15+3=18, 18:2=9. Tvori si tedy, jak toto arkanum ukazuje, svuj osud clovek sam, a sam na sebe privolava predstavu trestajiciho dabla, ktery neni nicim jinym, nez jeho vlastnim synem, vytvorem jeho vasni, poklesku a snad i trestuhodne hlouposti, tim hroznejsim, ponevadz pomyslnym. Patnactka jest obrazem boha dnes tak mocneho, ze pro nej lide sveho Svetla nevidi, boha melkych mozku zhyralcu a prostopasnych duchu, jenz ale netresta svoje otroky za kodifikovane hrichy, ale za jednu neodpustitelnou a smrtelnou krivdu, ktera byla pachana a jeste dlouho pachana bude na vecnem Zakonu a vecne Pravde. Za krivdu slabosti tech, kteri by mohli byt silni a za slabochy, kterym byla dana do rukou vlada. A tento hrich dal Svudci silu, aby materialisoval na sve hlave korunu z universalniho fluida kterou urcil Pan pro hlavu Cloveka a aby vystoupil na oltar pred nimz tolik kleciciho zoufalstvi marne hleda utechu... 

16. Dum nebo Stanek Bozi 
Idea: Hruza, bolest a nestesti, jsou podminkou evoluce. 

Na konci cesty vedouci plodnou krajinou, stoji vez, symbol vseho hmotneho, vsech pozemskych statku a lidske pychy, zdvihajic se k nebesum. Jeji cimburi ve tvaru koruny, srazi nebesky ohen, velike nutnosti, fysickou destrukci ducha ozivujici. V tomto obrazu poprve objevuje se kresba hmotne stavby, analogie legendarni veze babylonske. Ma znaky fysickeho ohne jakozto zivlu, vyjadreneho trojuhelnikem oken a nicena jest ohnem nebeskym. Cislo karty - pokrok zrejme vyjadruje ucel teto fysicke katastrofy v sirokem planu universalni evoluce. Jest podminkou pro dalsi cestu jak prozrazuje ajinova posice padajici figury, a nebesky dest dava prisliby noveho fysickeho vzrustu na troskach zhroucenych staveb. Tak v universalnim planu stava se kazda metla na zem seslana vyssim dobrem a jedine z tohoto hlediska muzeme chapati opravnenost fysickeho zla, a osud jakozto nejvyssi spravedlnost i tam, kde dav mluvi o bezpravi a ve sve omezenosti odvraci se od Boha proto, ze jej nechape. Pro moudreho neni zla: To, co jim nazyvame jest jenom retezem nekonecnych zmen a v kazde slze utrpeni steka zlato a kazda krupej krve stava se krokem k absolutnu, ktere tise a nehybne shlizi na divy chaos v mravenisti tohoto sveta a prijima zpet do sveho luna vracejici se zivoty tech, kteri umeli vedet a umeli chtit.

17. Hvezda 
Idea: Nesmrtelnost jest universalnim zakonem; duch preziva menive telo, a vsechny jeho zkousky jsou urceny vyssi osudovosti. 

Slunecni genius z arkana ctrnacteho sestoupil na zem v podobe mlade divky, symbolu vecneho mladi, a rozleva plodivou dvojkou poharu seme universalniho zivota. Ibis nebo motyl, ktery sbira po jeji pravici med s kvetouci rostliny, jest obrazem duse, ktera ma ziti v tele, jez jest pouhou schrankou pro zkousky, ale schrankou plodivou stejne jako krehka kvetina, ktera ji dodava potravu. Jakmile pad bozskeho a lidskeho do hmoty se uskutecnil, tajemny hlas s hury znejici dava odvahu hrisnikovi a do jeho nitra zaseva nadeji vykoupeni na konci pozemskych zkousek. V horenim planu nad hlavou zenskeho genia zakresleno jest 7 hvezd malych a jedna velika: sedm sedmicek a desitka, znameni dokonalosti a uskutecneni. Kazda z hvezd ma 8 cipu, cisla Zakona, aby ukazala na zakonitost nebeskych svetu. Personifikovana hvezda desitkou dokonalosti, kleci na levem kolene analogickem plodive sile sloupu I a vyleva prameny kladu i zaporu na pudu teto zeme, davajic jim poslani vytvoriti neco tretiho, cosi, jehoz hlava spociva ve vrcholu trojuhelnika obraceneho k nebesum, bytosti jedine a nejdokonalejsi z tvoru tohoto sveta, jejiz naplneni osudu ocekava jeste snad tisice a tisice veku. Plodive seme nesteka do vyprahle pudy, ale na zem posetou hojnymi kvety; nepatri tedy jim, ponevadz nic zbytecneho v kosmu se nedeje: Patri tomu, jemuz bylo dano pravo kvety trhati pro jiny zivot, jehoz cile nejsou zde, ale tam, kde jest realisovana vecna Sila, vecne Vedeni a nejvyssi dokonalost Krasy. 

Sedm dni potreboval Hospodin, buh biblicke legendy ke stvoreni tohoto sveta. Sedmi stupni dano jest projiti cloveku na fysicke plani zivota, a pak teprve smi obratiti svoje zraky ke korune Poznani, jez za peti stezkami ocekava sveho pana: Hle, ucel zivota, jenz jest nejvyssim dobrodinim vseho co nam mohlo byti dano, a v jehoz dnech i nocich ukryty jsou prisliby nejodvaznejsich snu Synu bozich... Proc jenom tolik lidi jej nechape, a v prostredku vidi ucel, a zbabele se drzi hmotnych statku, a misto koruny Vedeni hyzdi svoji hlavu plevelem pozemskych propasti? 

18. Luna 
Idea: Statky, jez ziskava adept poznanim jsou predmetem pudoveho desu, instiktivniho primitiva; smrtelna hruza jest poslednim udelem zaslepencu. 

"Svetlo, symbol ducha neprichazi jiz primo do sveta hmoty, jenz jest osvetlovan pouze svetlem odrazenym. Hmotny svet jest posledni propasti, do niz muze se duch zrititi; nize jiz nic neni, jsou pouze stupne hmotnosti. Kapky krve, casto zakreslovane na teto karte, symbolisuji sestup ducha do hmoty. Tento pad se jeste mnohonasobne zduraznuje faktem, ze vsechno pozemske napomaha k jeho zvetseni. Otrocti a zotroceni duchove, symbolisovani psem, drave larvy (vlk) a plazivi elementalove (rak) slidi a cihaji v tomto deji, aby vystavovali ducha novym pokusenim." Tolik Papus; vyznam osmnacteho arkana jest ale mozno vykladati jeste jinak: poznamenali jsme, ze nejstarsi nam znamy tarot, nahrazuje psa a vlka astrology, a na miste raka zobrazuje knihu, kterou oba ve svych rukou pevne sviraji. Pracuji, meri, nebo se hadaji? Zda se, ze posledni dohad je spravny. Prvni blahovec skutecne ma sespulene rty, jako vyjici pes a pouhym nedokonalym kruzidlem tvaru nuzek snazi se zmeriti nebeske teleso, snad i dokonce jeho odrazene svetlo. Druhy ani toto nepotrebuje: meri v knize a trva na tom, co v knize jest psano, bez ohledu na fakta. A kniha - rak, jez byla urcena zcela jinym cilum mluvi zde k tomu, kdo rozumi tak jasne a tak primo, ze jest snadno pochopiti, proc osmnacty list tarotu znaci hruzu: hruzu doktrin, dogmat a hypotez o hmote, zalozenych na vire v autoritu, hruzu pover, krkolomnych konstrukci nesmyslu a predstav o neviditelnem, dusich a duchach a hruzu straslive prazdnoty duverive mysliciho cloveka. Ptas se hmoty clovece, knihy se ptas, minulosti se dokladas a autory citujes a vlastniho sveho ducha nevidis. Vzdyt v tobe jen lezi reseni vsech ukolu; a k sobe-li se neobratis, marne budou tvoje snahy o Poznani, jez sdelovali Proroci v serosvitu templu neofytum, a hruza a des budou tvym udelem, az Osud postavi te velike Pravde umirani tvari v tvar, hruza z marne proziteho zivota a des pred neznamem na prahu novych sfer, des pred svetlem odrazenym, chladnym a tupym jako kamen tveho srdce, ktere jsi zbytecne nesl na tomto svete, od kolebky az do dnu svych poslednich. 

19. Slunce 
Idea: Zivouci sila bytuje ve vsem stvorenem i nestvorenem. 

Slunce jako ustredni symbol tohoto listu, znaci ducha ziskavsiho totalni prevahu. Prime tvurci svetlo rozprostira se na sve stvoreni. Fysicky otec lidstva osvetluje lidske kultury a civilisace; nejsou to jiz blede odlesky Selene, ale zarici ohen Febuv. Ustraseny duch nedavno uspany unavou a utrpenim, probouzi se k novemu zivotu, aby hledal prave a jedine stesti, jez muze zivot dat. "Nedojdes sveho cile, pravi kniha egyptske moudrosti, dokud se nestanes zenou, muzem a ditetem. Zenou v citu, muzem v moudrosti a ditetem v korune prvotni prostoty". A arkanum devatenacte mluvi o tomto diteti, jez jest silou i citem ve sve nezbadatelne dualite krasy, a kteremu jedine sype mocny duch slunce - Udrzovatele, zlato svych daru zivota bez konce, do jeho nevinne naruce, naruce, jez dovede pojmouti cely vesmir v jedinem okamziku v nejcistsi lasce, pro lasku a laskou. 

Zdena hradba znaci ramec ochrany, ktera dava cloveku vedeni a deti, analogie onech, jimz Pismo prislibuje kralovstvi nebeske, jsou dvojici tvurcich fluid, positivniho a negativniho, novym zrozenim sloupu chramovych, tentokrate vsak zivych, myslicich, a tvoricich zamerne a ze sve vule. Nejsou jiz mrtvymi kameny, z nichz vytesan byl symbol, ale staly se tim, co snese svetlo prime, jsouce samy svetlem, nebot vyplnily nejsvetejsi odkaz sveho zivota, oziviti chladny kamen sveho srdce, aby na vahach vecnosti vydalo pocet pravy a prevazilo prchave sny a pudove touhy prirody ryzim kovem svoji pevnosti, vrelou krvi sve lasky a pravym leskem nezvratitelneho poznani.

20. Soud 
Idea: Novy zivot neni podminen ani novym prostredim, ani novym telem. 

Dvacata karta tarotu muze znaciti bud prechod z pozemskeho zivota do zivota dalsiho, nebo znovuzrozeni filosoficke, jez jest jakymsi druhem mravni obrody, bezpodminecne nutne k adeptovu vyvoji. Na obrazu teto lamy jest vykreslen muz a zena, tj. otec a matka, vystupujici primo ze zeme, kdezto dite tvari v tvar andelu povstava ze ctvercoveho hrobu uprostred obou jiz zminenych protikladu. Pro adepta jsou tedy otcem a matkou zakladni principy kosmicke duality, obsazene vsude a ve vsem a i v nem samotnem, principy, jimiz si vytvoril kubicky kvadr, na kterem se zrodil jako dite pro novy vyssi svet, jsa si vedom toho, ze jedine dite muze hledeti primo k nejvyssim idealum a jenom jemu jest dovoleno vkrociti do zeme zaslibene, zeme poznani, kterou nelze hledati ve virech kosmickych planet, svetu a slunci, ale nekde jinde, tak daleko, ze pro dav tohoto sveta zda se byti pout nekonecnou, nepredstavitelnou, ponevadz vede ohnem vlastniho srdce pres more poznani a utrap k cilum zdanlive absurdni jen proto, ponevadz jsou v nasem vlastnim nitru. 

Papus pise o symbolismu dvacate karty: Kterak vyjadriti vzneseneji oziveni prirody vlivem Slova? Kterak bychom nemeli byti uneseni, vidouce zpusob, kterym symbol odpovida hebrejskemu hieroglyfu?

0. Blazen 
Idea: Jen silenci jest idealem hmota. 

 Toto arkanum jest obrazem stavu, v nemz vasne ovladaji cloveka, ktery jim nedovede vzdorovati. Jest to esoterni symbol neopatrneho, ktery bez zasveceni vtrhnuv se do dila magie, pada pod bleskem sily jim vyvolane a nezvladnute. Rika se, ze magie jest vedou kralu; a predevsim k teto domene patri i tradicni blaznove gotickych dvoru. Setkavame se s nimi vsude: evokuje je jiz pouhe slovo magie, za niz leti jako jepice ke spalujicimu svetlu. Jedni jsou v rouse adeptu, druzi na politickych tribunach, jini za stitem vedy tzv. exaktni, starci i mladici bez rozdilu stavu, naduti svou vylhanou napapouskovanou moudrosti, ktera neobsahne ani skromny ranecek jenz se kymaci na bedrech jejich symbolu. V ruce drzi hul, ktere se ani psicek neleka, a zatimco hlava pokryta capkou kasparu, tam, kde by mela byti koruna, bloudi po hvezdach, nohy zaslapavaji nejdrazsi cloveku sverene statky do blata vsednosti, nesouce sveho pana do propasti z nichz neni navratu. 

V prvni karte - magovi, byly zdurazneny ctyri zivly, analogie povahovych aspektu, s nimiz se ma clovek predevsim vyporadat a je zpracovavati. Jsou klicem k cele knize Thovtove a po dvaceti stupnich objevuji se znovu v symbolu blazna, tentokrate vsak v podobe ctyr rostlin na zemi, po niz nehodny syn cloveka kraci. Jsou posledni vystrahou nad propasti smrti, ktera v nejblizsich okamzicich pohlti sileneho aventuristu a budou stale jeste mementem davu jiste nespocetnych, kteri pujdou znovu po stopach tohoto ziveho symbolu, dokud se nenaplni poslani vsech veci tohoto sveta. Marne jest mluveni o osudu a prozretelnosti, marne dovolavani se rozumu, blazen - parodie magu, dlouho nemizi z teto zeme, nebot vsude a ve vsem uplatnuje lez sveho pokuseni a vzdy a vsude nachazi dosti sobe rovnych, kteri se stavaji jeho obetmi. Proto toto arkanum nema cisla, nemajic ani vymezeni, jest vsude a ve vsem, jakozto opak vsudypritomne moudrosti.

22. Svet 
Idea: Jsme stvoreni na tomto svete, abychom mohli tvoriti svety nove. 

Symbol dvacate druhe lamy predstavuje mikro a makrokosmos, tj. Boha a stvoreni, nebo zakon absolutna. Mezi posvatnym slovem Jod-He-Vav-He, personifikovanym apokalyptickymi zviraty, jest zobrazena elipsa - priroda a jeji pravidelny a osudovy beh; odtud jmeno ROTA, dane mu postelem. Jine analogie mluvici o magovi na vrcholu sveho zasveceni o uskutecneni Velikeho dila a vseobecny vyznam odmeny, potvrzuji vse, co bylo tuto napsano. Znaci tedy 22. karta novy svet, svet duchovni, ktery si adept stvoril a v nem zije, svet skutecnejsi skutecneho, vecnejsi naseho pojmu vecnosti, Cil, jehoz dosazeni jest nasim pravem a nasi nejsvetejsi povinnosti. To jest svet maguv: Nezapomenme ale, ze prvou kartu tarotu muzeme nahraditi blaznem tam, kde clovek propada kletbe tohoto sveta a zapomina, ze hmotny svet je pouze jeho nastrojem, nikoliv ucelem. Tehdy jeho cil promeni se v zemi mlh, v propasti stravujiciho ohne, v to, o cem Pismo mluvi jako o pekle, a co ve sve hruze daleko presahuje barvita liceni biblickych basniku, i lidskou predstavu, nebot jest to peklo, ktere clovek stvoril sobe sam a jeho vlastni ohen kterym sebe vecne stravuje.

 
Early Occult Tarots: Images and/or Descriptions
MY RUSSIAN TAROT PAGES | HOME